Python és un llenguatge de programació d'alt nivell i propòsit general molt utilitzat. [12][13[14] Va ser creat per Guido van Rossum l'any 1991. La seva filosofia de disseny busca llegibilitat en el codi i la seva sintaxi permet als programadors expressar conceptes en menys línies de codi del que seria possible en llenguatges com C.[15][16] També proveeix estructures per permetre programes més entenedors tan en petita com a gran escala.[17] Python suporta diversos paradigmes de programació, incloent-hi programació orientada a objectes, imperativa i també funcional o procedimental. Presenta un sistema dinàmic i una gestió de la memòria automàtica i té una gran i exhaustiva biblioteca estàndard.[18] Com altres llenguatges de programació dinàmics, Python és usat sovint com a un llenguatge script, però també es fa servir en una àmplia gamma de contextos no-script. Utilitzant eines desenvolupades per tercers com Py2exe, cx_Freeze o Pyinstaller,[19] el codi Python pot ser reduït a programes executables independents. Existeixen intèrprets de Python per molts sistemes operatius diferents. CPython, la implementació de referència de Python, és programari lliure i de codi obert té un model de desenvolupament basat en la comunitat, de la mateixa manera que la major part de les altres implementacions. És controlat per l'organització sense ànim de lucre Python Software Foundation.https://ca.wikipedia.org/wiki/Python